Netwerkpartner

In de bedrijfskantine prijken trots twee ingelijste Ajaxshirts aan de muur. ‘De eerste is van de start met onze samenwerking met Ajax en het shirt met “2026” staat uiteraard voor de verlenging van het partnership,’ vertelt Peter Kloosterboer, ambassadeur bij PCI. ‘Het leuke is dat we bij Ajax alle diensten die PCI biedt verzorgen,’ zegt Jurjen Heijnsdijk, manager marketing & communicatie. De ontwikkeling van de samenwerking met Ajax staat symbool voor de groei van PCI. Kloosterboer vertelt: ‘In 2017 raakte PCI in gesprek met Ajax over de mogelijkheden voor een eventueel partnership. Dat begon met het faciliteren van printen, maar tijdens de uitrol daarvan kwamen wij erachter dat Ajax met een veel groter project bezig was op het gebied van ICT. Naast printing en het leveren van alle kantoorbenodigdheden, hebben wij toen de volledige integratie van de nieuwe IT-omgeving verzorgd, zowel de hardware als de adoptie en advies.’ Daarmee steeg PCI van supplier naar officieel sponsor, een samenwerking die zo goed beviel dat deze is verlengd tot 2026. ‘Wij helpen onze klanten digitaal te werken in de breedste zin van het woord,’ legt Heijnsdijk uit. ‘Naast IT en audiovisuele oplossingen, zoals IT-infrastructuur, laptops en digitale schermen bieden wij print- en supply-oplossingen. Zo zijn wij een gesprekspartner voor ondernemers die zoeken naar de ideale werkomgeving. Met de recente overnames van sterke IT-bedrijven groeit onze kennis nog meer en kunnen wij op elk niveau op het gebied van IT onze klanten adviseren.’

Ambassadeurs

‘Wij zijn bezig met een bredere filosofie en willen ondernemers verder helpen. Verder met IT én verder met een ideale werkomgeving. “All to keep you going” is onze slogan, maar de belangrijkste mindset is die van het PCI-ambassadeurschap,’ vertelt Kloosterboer. ‘Waar je een PCI-accountmanager was, ben je nu een PCI-ambassadeur. Klanten hebben andere verwachtingen dan vroeger en wij willen niet die klassieke verkoper aan tafel zijn. Een klant verwacht iemand die in het juiste advies voorziet, die hem én zijn processen begrijpt. Wij willen de kennispartner voor de klant zijn die hem aan de hand neemt en laat zien wat voor hem het beste kan zijn.’ Heijnsdijk vult aan: ‘Het is een combinatie van zowel de regie pakken bij de klant als binnen het project de juiste mensen aan tafel krijgen. Zorgen dat de processen intern goed blijven verlopen en de gehele customer experience klopt.’

Partnership

PCI gaat voor een langdurig partnership. Gezamenlijk strategische plannen maken voor de komende drie, vier jaar of langer. Kloosterboer: ‘Het is net als wat we bij Ajax hebben opgebouwd. Terwijl wij bij Ajax iedereen hebben geholpen met een Microsoft365-omgeving, laptop én de trainingen hebben gegeven om hiermee optimaal te kunnen werken, is er door Ajax en PCI alweer vooruitgekeken naar hoe we nog meer kunnen doen om te zorgen dat Ajax verder kan.’ ‘En Ajax inspireert,’ vervolgt Kloosterboer. ‘De kernwaarden van Ajax kunnen rechtstreeks vertaald worden naar onze filosofie over klantbenadering. Kernwaarden zoals intrinsieke motivatie, eerlijk zijn en samenwerken zijn er een aantal die heel duidelijk naar voren komen en precies aansluiten op de relatie die wij met onze klanten hebben. De filosofie is om allemaal op dezelfde manier te werken, die niet de ouderwetse wijze is van: ik kom jou wat verkopen. Wij ambiëren de nieuwe manier die er als volgt uitziet: ‘PCI is bezig met een bredere filosofie en wil ondernemers verder helpen’ kan ik je helpen en ben jij bereid bij mij te kopen? En zo ja, wat heb je nodig? Daar komt het op neer.’ Sinds januari is PCI lid van ABA. Kloosterboer: ‘Voor mij is dit iets wat ik langer wilde: ondernemers ontmoeten, luisteren naar ondernemersverhalen en zien waar PCI kan helpen. Iedere situatie is natuurlijk anders, maar iedereen wil werken in een dynamische en veilige werkomgeving. Daar kan ik mee helpen en het partnership met Ajax is een prachtig voorbeeld. Als ik straks met iemand in gesprek ben, kan ik de oplossingen die we bij Ajax hebben verzorgd als voorbeeld laten zien. Hoe mooi is dat?’

Toekomstbestendig

Om de meerjarenplannen met klanten zo compleet mogelijk in te vullen, is het ook belangrijk te blijven kijken naar ontwikkelingen. ‘We zien een groei in het dienstenmodel, daar spelen wij op in wanneer wij een voorstel maken voor onze klanten,’ vertelt Kloosterboer. ‘Je ziet bijvoorbeeld dat het DaaSmodel steeds groter wordt: Device as a Service. Bedrijven investeren minder in bezit met het oog op duurzaamheid. En dus kunnen wij daarop inspringen door ook hardware als een dienst aan te bieden. Een printcontract is nu nog heel traditioneel, maar ik denk dat wij daar nog wel veel meer flexibiliteit kunnen bieden, zodat de klant printing ook als dienst kan afnemen.’ Ambities zijn er ook voor de afzonderlijke afdelingen van beide mannen. Heijnsdijk: ‘De ambitie vanuit marketing is om zoveel mogelijk ondernemers te helpen met IT en de werkomgeving. Zorgen dat de werkomgeving goed, snel en veilig werkt, zodat een ondernemer kan doen waar hij of zij goed in is.’ ‘De ambassadeursrol nog verder laten ontwikkelen sluit daar goed op aan,’ vult Kloosterboer aan. ‘Om nog maar eens een mooie gemene deler met Ajax te maken: “For the future” en “All to keep you going” vinden elkaar uitstekend in een toekomstgerichte filosofie.’